Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước

Theo kết quả về Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có 88,1% hộ gia đình sở hữu nhà riêng, 11,4% hộ dân cư trong đó phải đi thuê mượn của nhà nước, cá nhân hoặc tư nhân, 0,3% hộ dân cư ở nhà tập thể.

Trên cả nước, Về khu vực thành thị có tỷ lệ hộ đang sở hữu nhà riêng thấp hơn với chỉ 77,9%, trong khi tỷ lệ này của khu vực nông thôn là 93,6%. Nói đến tỷ lệ hộ đi thuê nhà ở nông thôn rất thấp, chỉ đạt 6,1%. Trong khi đó, tỷ lệ khách hàng đi thuê nhà ở thành thị đạt tới 21,4%, cao gấp gần 4 lần tỷ lệ ở nông thôn.

Thị trường binhg dương

Xét theo từng khu vực vùng kinh tế – xã hội, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ dân cư sở hữu nhà riêng cao nhất cả nước với 95,9%, cao gấp 1,4 lần so với cùng kỳ vùng có tỷ lệ thấp nhất là Đông Nam Bộ. Trong khi đó, vùng có tỷ lệ hộ dân phải đi thuê mượn nhà cao nhất là Đông Nam Bộ với 30,4%.

Sơn La là tỉnh có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu nhà riêng cao nhất cả nước với 98,5%, cao gấp hơn 2 lần địa phương có tỷ lệ thấp nhất là Bình Dương.

Đối với tỷ lệ hộ đi thuê mượn ở nơi đây là nhà của nhà nước, cá nhân hay tư nhân, Sơn La cũng là tỉnh có tỷ lệ thấp nhất với chỉ 1,3% trong đó. trong khi Bình Dương là địa phương có tỷ lệ cao nhất, lên đến 55,8%.

Nhìn chung, các tỉnh thành trên cả nước đều có tỷ lệ hộ đân sở hữu nhà cao hơn so với tỷ lệ hộ gia đình phải đi thuê nhà. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ ra, Bình Dương là địa phương duy nhất trên cả nước có xu hướng ngược lại, tức là tỷ lệ hộ gia đình đi thuê mượn nhà cao hơn tỷ lệ hộ sở hữu nhà riêng.

Đặc biệt dự án : Nhà ở tecco felice tower Tân Uyên

Xem thêm dự án mới: Vinhomes Grand Park, The Privia, Picity Sky Park, The Emerald 68

View 360o