căn hộ tecco Felice Tower đầu tiên tại tân uyên

Thông tin lịch sử & pháp lý dự án căn hộ chung cư huyền điệp

Ngày 04/12/2019: UBND thị xã Tân Uyên ra quyết định, 8130/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư Huyền Điệp, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. (Đính kèm)

Ngày 13/01/2020: UBND tỉnh BÌnh Dương ra quyết định số 97/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản và Khách sạn Huyền Điệp để thực hiện dự án Chung cư Huyền Điệp, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. (Đính kèm)

Ngày 31/12/2020: BXD Cục công tác phía Nam ra văn bản 642/CPN-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật và đánh giá điều kiện cấp phép để miễn giấy phép xây dựng công trình Chung cư Huyền Điệp. (Đính kèm)

Ngày 27/12/2021: UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định số 3011/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. (Đính kèm)

Thông tin dự án Tecco Felice Tower Tân Uyên từ CafeLand

Theo tìm hiểu, dự án tân uyên có tên pháp lý là Chung cư Huyền Điệp, được phê duyệt quy hoạch 1/500 tại văn bản số 8130/QĐ-UBND vào ngày 04/12/2019. Dự án Chung cư Huyền Điệp được quyết định và giao cho Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản và Khách sạn Huyền Điệp để thực hiện tại văn bản số 97/QĐ-UBND ngày 13/01/2020

Tiến độ dự án dự án đầu tiên tại Tân Uyên

Tiến độ dự án căn hộ tại hội nghĩa tháng 06/2022

Tham khảo về website dự án : https://teccofelicetower.com/

View 360o